Previous month:
January 2021
Next month:
September 2021

1 entry from July 2021

Eg skammar meg heller ikkje over evangeliet i dag!

Evangeliet er godt nytt for alle menneske. For det er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur, jøde først og så grekar, det vil seia for alle menneske. Vi er alle smitta av synd og treng frelse. Ingen kan frelsa seg sjølv. Vi er alle avhengige av Guds kraft til frelse, slik apostelen Paulus seier i brevet til Romarane i første kapittel. I dette kapitlet skildrar han på ein tidlaus måte menneska sin tilstand og viser at evangeliet er relevant til alle tider. På grunn av alt ugudeleg og all urett hos menneska, er alle menneske under Guds vreide, men i evangeliet møter vi Guds kjærleik som kallar til omvending.

Continue reading "Eg skammar meg heller ikkje over evangeliet i dag!" »