Vi kan læra mykje gjennom liding
I kjærleik forma Guds kunstnarhand oss til det mennesket vi er

Dei orda du taler til meg er meir verdt enn all jordisk rikdom

Salme 119,72 Lova frå din munn er betre for meg enn mengder av gull og sølv.

Lova frå din munn er eit nydeleg uttrykk for Guds ord. Det kjem med forfriskande kraft frå Guds munn og styrkjer oss i vårt indre menneske. Ting som er skrive ned kan vera turt som støv, men orda frå munnen til den vi elskar er som forfriskande dogg for vår sjel. Bokstavar på eit papir kan formidla ord og tankar, men røysta frå vår kjære Far fyller orda med liv og kraft. Lova frå Guds munn er vår dyraste skatt, det beste vi har.

Alt som kjem frå munnen til vår himmelske Far er godt og verdifullt. Dei same leppene som talte liv til oss og eksistens til heile universet, har talt lova som vi skal styra livet etter. Inga lov er så god og herleg som den lova som kjem frå munnen til vår trufaste pakts Gud. Lova frå Guds munn vekkjer det gode til liv i oss. Lova er det personlege uttrykket for Guds vilje for oss menneske.

Lova frå din munn er betre for meg enn mengder av gull og sølv. For eit utsegn! Dette kjem ikkje frå ein fattigmann. Desse ord kjem frå ein rikmann. Dei kjem frå ein svært rik konge. Han har samla haugar med gull og sølv. Han er svært velståande. Likevel seier han at han har noko som er meir verdt enn alle den jordiske rikdomen han har.

Jordisk rikdom kan vera godt å ha, men det finst noko som er betre og meir verdifullt. Rikdom er godt på mange måtar, men å lydnad er betre på alle måtar. Det er ein god ting å ta vare på vår jordiske rikdom, men det er endå betre å ta vare på Guds ord og gjera det han seier. Gull og sølv kan bli røva frå oss, men ordet frå Guds munn som vi gøymer i hjartet kan ingen ta frå oss.

«Dei orda du taler til meg er meir verdt enn all jordisk rikdom!»

Comments