Det beste vi kan gjera når vi møter motgang og negativitet
Det mest fornuftige menneske kan gjera.

Makta lystar!

Makta lystar etter meir makt
Og vil leggja alt under seg
- men blir aldri mett.
Trua, vona og kjærleiken
Lever lett i lyset utan baktankar.
Trua lyfter meg.
Vona gjev meg venger.
Kjærleiken landar meg,
Og får tårevætte auge til å smila.
Tekst: Erling Thu (c)

Comments