Sjølvråderett over eigen kropp
Skjebnetid –tidskifte

Like visst

 Like visst som sola skin bak skyene

er du til stades i vår kvardag

jamvel om vi ikkje ser deg

 

I din truskap kjem du til oss

Like visst som lyset kjem kvar einaste morgon

Din truskap er skjold og vern

 

Med din nåde dekkjer du oss

Like visst som ein ny dag følgjer den mørkaste natt

Din nåde gjev lys og von

 

I din kjærleik varmar du oss

Like visst som sola skin når regnet har vatna marka

Din kjærleik gjev tru og liv

 

Med din fred, fred vernar du oss

Like visst som kvart einaste uver kjem til ein ende

Din fred gjev mot og kraft

 

Med tilgjeving møter du oss

Like visst som nytt liv gror etter vinterdvalen

Tilgjeving gjev oss ein ny start

 

Med miskunn utfrir du oss

Like visst som sommarvarme vinn over vinterkulde

Din miskunn gjev oss aldri opp

Comments