Guds bøker
Yoga

Min første podcast

I dag har eg vore med på min første podcast. Det er jo ei historisk hending. Slikt må feirast og nemnast slik at flest mogeleg får det med seg. Det er Kjetil Fyllingen, Leder for omGud.net i Norge, Prosjektleder for Preik.tv og nettkonsulent for Damaris Norge, som står bak denne podcasten som han kallar "Lekendelett." Eg trur me kan kalla han ein datamisjonær eller kanskje heller internettmisjonær. Det var ei ære å bli intervjua og han var veldig flink til å stilla gode spørsmål. Tida fór av garde.

Eg gler meg over alle gode initiativ som kristne menneske og organisasjonar eller forsamlingar tek for å forkynna evangeliet og fylla internett med kunnskap om Gud. Kristent Nettverk har nettopp lansert Sennep.net. Denne nettsida ønskjer å inspirera folk til å følgja Jesus i kvardagen. Det er dyktige folk som står bak og eg heiar på dei. Alle slike initiative er positive. 

Comments