Previous month:
December 2017
Next month:
March 2018

3 entries from February 2018

Dei har ikkje vunne over meg!

Hardt har dei plaga meg heilt frå min ungdom,

Skal Israel seia,

Hardt har dei plaga meg heilt frå min ungdom,

Men dei har ikkje vunne over meg.

På ryggen min har plogmenn pløgd

Og drege lange fôrer.

Men Herren er rettferdig,

Reipa til dei rettferdige har han hogge av. (Sal 129,1-4)

Heilt frå min ungdom, då namnet mitt var Jakob, har eg vorte plaga. På den tida tok eg ofte skeia i mi eiga hand og gjorde som eg ville. Eg hadde ikkje tid til å venta på Gud. Eg prøvde å oppfylla lovnadene sjølv. Eg kjende til dei profetiske lovnadene, men det skjedde ingenting. Eg trur ikkje eg tenkte at eg skulle hjelpa Gud med å oppfylla lovnadene. Eg ville berre hjelpa meg sjølv inn i alt det Gud hadde lova.

Eg trudde eg var gudsentrert, men eg var eigentleg berre oppteken av meg sjølv og alt eg skulle få del i. Å sjå Ordet oppfylt og etterlevd i mitt liv vart viktigare enn å sjå menneska rundt meg. I mitt jag, etter det eg trudde var Guds vilje, gjekk eg som me seier over lik. Eg såg ikkje at eg gjorde urett og såra sysken i mitt strev etter ”Gud”.

Continue reading "Dei har ikkje vunne over meg!" »


Hadde ikkje Herren vore med

Eg roper det ut med takk i hjartet. Eg seier det med stor glede. Hadde ikkje Herren vore med oss, hadde det vore ute med oss. Hadde ikkje Herren vore med då menneske reiste seg mot oss, så hadde dei slukt oss levande då vreiden deira flamma opp. Hadde ikkje Herren vore med då fordømming og forbanning skylte over oss, så hadde det veldige vatnet strøymt over oss og skylt oss bort for alltid. Hadde ikkje Gud vore nådig og vist miskunn, så hadde me enda i det djupaste mørker.

Velsigna er Herren som viser nåde til dei som audmjuker seg. Velsigna er Herren som aldri sviktar meg og ikkje går frå meg! Velsigna er Herren som let sin trufaste kjærleik omfamna meg, jamvel når eg gjer feil og kjem til kort. Velsigna er Herren som tilgjev og gjenreiser. Velsigna er Herren som ikkje gav meg til eit rov for dei som ville ha hemn. Velsigna er Herren som skaper forsoning mellom menneske som har såra kvarandre. Velsigna er Herren som tek bort fiendskap og skaper vennskap. Velsigna er Herren som lækjer brotne relasjonar.

Continue reading "Hadde ikkje Herren vore med" »


I Guds nærvær - i hans famn

Me har nett kome heim frå den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Ved Guds nåde fekk me ei langhelg i Guds heilage nærvær. Gong på gong kom Gud og overvelda oss med kjærleik og nåde. Frå torsdag til søndag tok Gud oss inn i sin kjærlege famn. ”Ungdom i Oppdrag folka” tente oss på ein god måte. Dei gjer ein fantastisk jobb på Grimerud, som har vorte ein stad med Guds nærvær. Me fekk oppleva at Jesus er i huset, midt blant bønnefolket. Det var sterkt å oppleva at dette folket er mitt folk: Der Jesus bur!

Continue reading "I Guds nærvær - i hans famn" »