Previous month:
February 2017
Next month:
February 2018

1 entry from December 2017

Kva seier Bibelen om fortapinga og helvete?

 

På den store dommedagen vil alt, historia, menneskeslekta og livet vårt, bli sett i Guds lys. Realitetar, som no er skjulte for oss, vil bli avslørte. Dommen inneber at vi ser livet vårt i Guds lys, frå hans perspektiv.  Då vil det koma fram at vi er skapt for fellesskap med Gud og kvarandre, men at vi ofte har vendt ryggen til Gud, gått vår eigen veg, berre tenkt på oss sjølve og vore ulydige mot sanninga. Jesus og apostlane er klare på at dei, som har vore fiendar av Gud, på den store dommedagen vil bli ekskludert frå samfunnet med Skaparen:

Continue reading "Kva seier Bibelen om fortapinga og helvete?" »