Previous month:
October 2016
Next month:
February 2017

4 entries from December 2016

Lys i mørke

Image
I dag har det vore ein mørk dag. Men det har berre vore ute. Det har regna i strie straumar, haglbyger har laga bråk på taket. Dei store furutrea har sveia fælt i dei sterke vindkasta. Det har rett og slett vore innever, og eg er glad for at eg ikkje hadde noen ærend ute i dag. 

Inne har vi det lyst og triveleg. I desse førjulstider lyser det frå stjerner i vindauge, frå juletre og lamper og ved måltida tenner eg levande lys.

Med julesongar og julemusikk i bakgrunnen har det vore koseleg å arbeida på kjøkken og i dag har eg bruka mye tid på kjøkken. Eg har mellom anna laga store kaker til julehelga. For når ikkje den nære familien kjem heim til jul var det gildt at både Erling og meg kom på tanken å invitera mindreårige asylsøkjarar i julehelga. Ja det blei glede i mottaket som er berre 10 minutters kjøretid unna oss. Så nå kjem dei alle til middag, kaffi og kaker og meier til, i to juledagar til fest og glede, i ei lys stove i ein heim. Vi har truffe ein del av dei tidlegare på mottaket. Noen av historiene vi høyrde rørde djupt i hjarta. Så triste! Så vi har pakka gaver og gledar oss til å få vera med å få skapa litt lys og glede i mørket deira.

Vi minnast Jesus, han som er verda sitt lys, han som kom for dei som sit i mørket, han som kom med gledaog med fred. Å kor takknemleg eg er for at han er lyset i hjarta mitt! Det er så godt å ha Lyset på innsida anten det er mørke eller lyse dagar. Ja må det lyset alltid få stråla ut, slik at andre blir velsigna og andre får oppleva han som er lyset.

Tekst: Solveig


Feiring

IMG_0577
I går feira eg bursdag. Eg har fullført 74 år og det måtte jo feirast. Eg liker feiringar. Å feira fødselsdagen, er ei kristeleg dygd, spør du meg. Kanskje har eg større grunn til å feira enn mange andre, for det var ikkje venta at eg skulle verta så gammal som eg har vorte. I barndommen var eg inn og ut av Rogaland Sjukehus. Eg var til og med ni veker på Rikshospitalet i Oslo. Doktorane sa til far min at dei ikkje trudde at eg kom til å veksa opp. Likevel har eg vorte 74 år. Det kallar eg Guds nåde eller eit Guds mirakel! Og det måtte sjølvsagt feirast!

Continue reading "Feiring" »


Hindringar for misjon

Det finst mange hindringar for misjonsarbeid, men alle kan overvinnast. Me har lett for å tenkja at ytre politiske, religiøse og samfunnsmessige hindringar er den største utfordringa for misjon. Men eg har oppdaga at i land med forfølging, motstand og eit lovverk som gjer misjon vanskeleg går likevel evangeliet fram. Då me var i India i haust merka me at dei kristne er under eit veksande press. Dei møter veksande motstand og forfølging frå ekstreme hindugrupper. Trass i mange vanskar forkynner våre kristne indiske venner evangeliet og ser nye menneske koma til tru.

Det finst ikkje mange ytre hindringar for å driva misjon i vårt eige land, likevel er det ikkje mange nye som kjem til tru og blir lagde til kristne forsamlingar. Nye undersøkingar viser at folketalet aukar meir enn medlemstalet i kristne forsamlingar i landet vårt. Faktisk er det også slik at talet på forsamlingar som blir lagde ned er høgare enn talet på nye forsamlingar som blir starta. Det viser seg også at nyplanta forsamlingar veks meir enn eldre og etablerte forsamlingar.

Continue reading "Hindringar for misjon" »


UNDERORDNING OG LYDNAD

 

Underordning og lydnad heng saman, men er er ikkje det same. Underordning er først og fremst ei haldning og lydnad er ei handling. Du kan underordna deg utan å lyda. Du kan ha rett haldning og stilla deg under andre, jamvel om du ikkje vil gjera alt dei seier!

Når vi i denne artikkelen snakkar om underordning, meiner vi ikkje underkasting eller undertrykkjing. Når vi snakkar om lydnad, meiner vi ikkje blind lydnad. Dette er noko av det vi vil sjå på i denne artikkelen som eigentleg er eit bibelstudium.

Continue reading "UNDERORDNING OG LYDNAD" »