Fem år i huset i skogen
Hald kjærleiken levande

Bondeskulptur til minne om Hans Nielsen Hauge

 

20140627_181138.jpg

 

Denne skulpturen står på Feste i Nordhordland. Eg oppdaga han då eg besøkte Bjarne Nordbustad for kort tid sidan. Bjarne har vore bonde, misjonær, emmisær og er ein multikunstnar. På bruket hans står det mange kors og skulpturar med ein bodskap til alle med opne hjarte.

Denne plogen står som eit minne om Hans Nielsen Hauge som var ute på marka og pløgde då Den Heilage Ande kom over han. Han gjekk frå marka og heim til mor si og helsa henne med desse orda: ”Det er vår i landet!”

Møtet med Den Heilage Ande då han gjekk bak plogen forandra den unge bondeguten. Kallet frå Gud var større pliktene på heimegarden. Me har vel berre ei lita aning om kva Hans Nielsen Hauge har betydd for landet og folket vårt. Men no er det vår tur. Det er tid for åndeleg nybrotsarbeid og pløying. Det er tid for å bryta nytt land og vinna menneske for Gud.

Det er vårtid i landet. Grip tak i plogen og ikkje sjå deg attende!

Comments