Me har feira Solveig
India og Nepal ventar

Kjærleiksord til kona

IMG_6609

Då Solveig og eg gifta oss for 49 år sidan fekk me ei helsing frå forstandar Martin Gran, som vigde oss, frå Rom.12,10: Kappast om å heidra kvarandre! Det ordet og dei gode råda frå forstandaren har vore til god hjelp for oss i alle dei 49 åra me har vore gifte. Solveig og eg har verkeleg kappast om å heidra kvarandre og funne stor glede i det. Solveig er jo den beste, ho vinn alltid. Hadde eg berre vore halvparten så god som ho, hadde eg vore lukkeleg. No prisar eg meg lukkeleg av di eg har slik god kone.

Solveig får hjartet mitt til å slå varmare og auga mine til å stråla av kjærleik.

Ho fyller livet mitt med glede og forfriskande spenning.

Hennar kjærleik, varme omtanke og gode kaker overveldar meg gong på gong.

Ho er min beste venn og partnar.

Ho er den gildaste, skjønnaste, herlegaste, flottaste og kjærlegaste skapning på jord.

Ho er Guds gode gåve til meg, barna våre, systrene hennar og alle venner. Ho er ei verkeleg nådegåve frå Herren! Eg takkar ho for at ho er den ho er.

Ho er verdifull, ho er viktig, ho er god.

Ho er høgt elska fordi ho er den ho er.

Solveig er den einaste som er slik ho er.

Ho er spesiell. Ingen er hennar like.

Ingen har den gode blanding av eigenskapar som ho har.

Ho har det mjukaste hjarte, men også ein vilje av stål.

Ho har det varmaste hjartelaget og den mest uthaldande styrkje.

Ho strålar som ein diamant og sprudlar av fred og djup glede.

Ho er som den vakraste rose når ho smiler med auga og let låtten dansa på leppene!

Då angar ho av lukke og fred og fyller kvart rom i huset med sitt forunderlege nærvær.

Ho får hjartet mitt til å syngja og heile kroppen til å dansa.

Lukka er å vera gift med Solveig!

70 år ung. 70 år vis. 70 år røynd. 70 år erfaren. 70 år sterk. 70 år mjuk. 7o år tolmodig. 70 år gild. 70 år glad og gløgg!

Mor til seks barn. Bestemor til 10 barnebarn. Mor til tusenar av barn i mange land.

Hønemor med varmande vengjer.

Konemor med huset på stell.

Husmor som bakar både knekkebrød og dei herlegaste kaker.

Men fyrst og fremst er ho: Den gode kona. Den beste kona. Den kloke kona. Den vise kona. Den tolmodige kona. Den kjærlege kona. Den trufaste kona. Den tenande og elskande kona.

70 år – 70x70 tusen takk! Takk Gud at Solveig vart kona mi! Takk Solveig for trufast vennskap! Takk Solveig at du er den du er for meg!

Comments