Vedfyring
Å kjenna Gud ved namn

Istappar

Heilt frå eg var ein liten gutt har eg vorte fascinert av istappar. Her i Huset i Skogen kjem dei i alle slag former og fasongar. Istappane er som flotte kunst verk som stadig veks og er i endring. På vegen ned til huset vårt har me ein bratt skrent kor det alltid kjem mange flotte istappar så snart det er litt frost. Desse istappane veks til og med om det er mildvær!

Istappar

Når istappane treff gras eller planter kan dei laga underlege skulpturar. Når dei landar på fjell og det er litt mildvær kan dei danna flotte mønster. 

Istappar2

Comments