Å kjenna Gud ved namn
Å visa miskunn og bry seg om andre

Comments