Istappar
Ei bok til velsigning

Å kjenna Gud ved namn

Ved juletider sendte min gode venn Bjørn Olav Hansen ei bok han nettopp hadde fått utgjeve på Frihet Forlag: "Å kjenne Gud ved navn." Tittelen, som er veldig god, seier kva boka handlar om, å læra Gud å kjenna gjennom namna hans. Eg har teke meg god tid til å lesa denne boka som også kan brukast som ei bønnehjelp. Boka har vore til oppbygging for meg, og har styrkt meg i trua.

I Bibelen finnme mange ulike namn brukt om Gud. Alle desse namna viser oss noko av kven han er og kva han gjer for oss. Difor er boka til Bjørn Olav Hansen ei hjelp til å læra Gud betre å kjenna. Eg vil anbefala boka til alle mine venner som ynskjer å verta endå meir kjend med Gud og få eit djupare bønneliv.

Comments