Å leva i forventning
Gleda i å kunna bruka kroppen

Me feirar 49 år saman

I dag er det 49 år sidan Solveig og eg gifta oss i Klippen, Sandnes. Det var vår gode forstandar Martin Gran som ektevigde oss. Me hadde ein flott fest heime på garden til Solveig på Håbakken på Skjæveland. Den næraste familien og nokre gode vennar var samla for å gleda seg i lag med oss. Dei fyrste nettene sov me i ei altfor kort seng i bestemor sitt gjesterom. Etter nokre dagar flytta me med all vår jordisk eigedom i folkevogna til Odda. Der var me med i Filadelfia som evangelistar og forkynte evangeliet mange plassar i Hardanger. I Odda fekk me vårt fyrste barn, Levi, som var til stor glede for oss.

SET49

Frå Odda flytta me til Kvinesdal i 1966 for å arbeida saman med Aril Edvardsen og vera med å byggja bibelskulen i Sarons Dal. Me fekk 10 spennande og veldig gode år i Kvinesdal. Pionertida saman med Aril Edvardsen i Kvinesdal var ei fantastisk rik tid som me takkar Gud for. I Kvinesdal fekk me fire herlege barn: Karl Enok, David, Josef og Hanna.

Frå Kvinesdal gjekk ferda til Stavanger i 1976. Her vart eg etter kvart hjelpeforstandar eller ungdomsforstandar i Zion saman med Tom Erlandsen. Før det var eg med og bygde condeep platforma som no står på Statsfjord A feltet i nordsjøen. Då eg sat i heisekranen tok eg til å skriva dikt og gav ut fleire bøker. I Stavanger velsigna Gud oss med Ruth Kristin, det sjette barnet vårt.

Frå Stavanger flytta me til Farsund  i 1980 for å vera i lag med Tony og Bjørg Jessen. Saman med dei starta me Kristent Fellesskap. I Farsund opplevde me eit svært nært og rikt fellesskap med mange gode venner som flytta dit for å vera med å byggja eit levande fellesskap.

Frå Farsund flytta me til Skien i 1986 for å vera med i det veksande fellesskapet der, men i 1992 flytta me til Bergen for å stå saman med Noralv Askeland i det veksande apostoliske arbeidet. Me hadde ei svært rik tid saman og såg store ting henda i byen og landet.

Sommaren 2009 flytta me til "Huset i Skogen" i Hundvingrend i Nordhordland.

I alle desse åra har Solveig vore min beste venn og viktigaste støtte i arbeidet for Herren. Me ser fram til mange nye år saman i teneste for Gud!

 

 

Comments