Julefrukost med husforsamlinga vår
Me feirar 49 år saman

Å leva i forventning

Vi har komne til den siste dagen i år 2013. For meg er det ein god og spesiell dag eg og min kjære mann feirer 49 års bryllupsdag. Eg har ein fantastisk god og flott mann som eg er veldig glad i og som eg har hatt eit rikt og godt år i lag med. I kveld skal vi kosa oss i lag med eit flott"herremåltid". Og så blir det god tid for lovprising og takk til Gud.

I byrjinga av dette året opplevde eg at Gud talte til meg om å leva livet i forventning. For meg var det eit godt ord som eg ofte har kome tilbake til og blitt minna på og eg har og delt det ordet i fleire samanhengar. Vi som lever med Jesus Kristus som Herre har all grunn til å leva i forventning. Han har lova å vera med oss alle dagar kva vi enn møter. Har vi fått eit løfte og eit ord vil han oppfylla det. Når vi går ut i hans navn for å dela liv og den glade bodskapen om fred og forsoning i Jesus så er han der.

Eg har opplevd mange gode dagar i året som har gått, dagar med solskinn, med fest og glede, men også tunge dagar, med regn, mørke og sorg, som då vi sto ved grava for å ta farvel med vår eldste svigerinne. Gud er trufast til alle tider, han er så god! Eg ser med forventning og glede fram til det nye året. Forventning til at vi kan dra til dei landa og plassane Gud sender oss til og møta våre kjære venner og saman sjå Guds rike gjera framgang overalt. Gud talar og han vil oppfylla og stadfesta Ordet. Eg er så takknemleg til Herren og til våre kjære venner. Når eg tenkjer på dette, må eg seia som det står i koret Takk store Gud,takk store Gud! Godt nytt år til kjære og kjende!

Tekst:Solveig Thu

Comments