Previous month:
February 2012
Next month:
December 2013

1 entry from September 2012

Kvifor kvinner og menn skal ha ulik praksis i å ha noko på hovudet når dei ber og profeterer

Om apostolisk overlevering og openberring

I brevet til Korintarane skriv apostelen Paulus at menn og kvinner skal ha ulik praksis når det gjeld å ha noko på hovudet når dei ber eller profeterer i den kristne forsamlinga. Mennene har ikkje lov å ha noko på hovudet medan kvinnene skal ha noko på hovudet når dei ber eller profeterer. Me skal no sjå på grunngjevinga for denne apostoliske skikken.

Continue reading "Kvifor kvinner og menn skal ha ulik praksis i å ha noko på hovudet når dei ber og profeterer" »