Previous month:
July 2008
Next month:
October 2008

2 entries from September 2008

Draumar frå Guds hjarte

Den nye boka mi må du lesa!

Tekstane i denne boka har eg arbeidt på i mange år. Eg har skrive om draumar frå Guds hjarte for meg sjølv i lengre tid enn eg har skrive på noka bok eg har gjeve ut. For meg er dette meir enn ei bok. Eg prøver å setja ord på noko som er større enn det som kan uttrykkjast i ord og bokstavar. Draumane er meir enn lengt. Dette er noko eg lever for. 

Boka er ei gåve til dei som får oppleva morgondagen. Ho er skriven for dei som vil vera med å skapa eit betre tilvære for menneskeslekta. Eg skriv for ein ny generasjon av drøymande menneske, ein ny visjonær generasjon som våger å leva ut det dei trur på, ber om og lengtar etter.

Continue reading "Draumar frå Guds hjarte" »


Orkanherjingar på Cuba

Img_4927_2 Church High_voltage Roofhole

Eg har nettopp har kome heim frå ein tur til Cuba kor eg har sett herjingane til orkanane og vore med på opninga av metodistane sitt nye teologiske seminar i Havana.

Bakgrunnen for dette besøket på Cuba er eit profetord eg fekk til Keri Kones frå Wales som var ein av hovudtalarane på påskekonferansen vår i Bergen for fire og eit halvt år sidan. Ordet gjekk ut på at han skulle reisa til Cuba kor han skulle møta nokre kristne han skulle velsigna. Då han kom tilbake til UK la han profetordet fram for medarbeidarane sine som bad over det og stadfesta det profetord med nye detaljar om koss Gud skulle leia dei til rette folk.

Continue reading "Orkanherjingar på Cuba" »