Previous month:
June 2007
Next month:
October 2007

3 entries from August 2007

Skattesnusk

Ordføraren i Oslo har ufriviljug fått hovudrolla i mediestormen om skattesnusk. Eg skal ikkje ta stilling til mediekjøret om økonomisk kriminalitet og dumskapen til ordføraren. All sunn fornuft seier at slikt skal ikkje førekoma og serleg ikkje hjå folk som lever av tillit, slik politikarar gjer. Alle bør betala den skatten som samfunnet legg på dei for å gjera landet vårt til ein god stad å bu og veksa opp i. Me må alle ta ansvar for det store fellesskapet og betala skatt med glede.

Continue reading "Skattesnusk" »


Eit nytt menneske legg av det gamle

Bibelen tek i bruk sterke og fargerike ord når han skildrar den store omveltinga det er å verta ein kristen – ein Jesu etterfylgjar. Mange av desse orda understrekar den store gjennomgripande endringa som hender i ein augneblink. Me snakkar ofte i fortid slik eg gjer i det første avsnittet nå me snakkar om å verta frelst. Me seier ”eg vart, eg har vorte, difor er eg” og det høyrest ut som om alt er avslutta og me kan ikkje verta meir enn me alt er.

Continue reading "Eit nytt menneske legg av det gamle" »