Previous month:
October 2006
Next month:
January 2007

1 entry from December 2006

Forsamlingar som kjem saman i heimane til folk.

Overskrifta til dette innlegget mitt har dynamitt i seg. Denne enkle overskrifta seier i få ord kva ”menighet” er. Eg er så takksam til Bibelselskapet som i den nye bibelomsetjinga har skifta ut det gammalmodige ordet kyrkjelyd med forsamling. Kyrkjelyd ber i seg det å samlast i og høyra til ei kyrkjebygning. Ordet forsamling seier ingenting om samlingsplassen, berre at folk er samla. Forsamling er den beste norske omsetjinga av det greske ordet ekklesia og eg skulle ynskja at bokmålsbibelen også hadde brukt det same ordet. På bokmål er ”kirken” delt i to kategoriar, ”geisteligheten” og ”menigheten”. ”Geisteligheten er dei utdanna og ordinerte prestane og biskopane. ”Menigheten” er dei ”menige”, dei som ikkje høyrer til leiar- eller toppsjiktet. Denne todelinga strir mot ei nytestamentleg forståing av Guds forsamling! (Difor burde alle kristne slutta å bruka ordet ”menighet” og heller snakka om forsamling eller fellesskap.)

Continue reading "Forsamlingar som kjem saman i heimane til folk." »