Eg drøymer om eit fellesskap kor alle samlingar er merka av Guds nærvær for dei er samlingar av lengtande menneske.
Herren openberrar seg fro profetane gjennom ordet sitt

Fellesskap med profetane

Vi kan ha fellesskap med profetane som Bibelen fortel oss om, og vi kan stå i same teneste som dei. Vi kan vandra med Gud slik Enok gjorde. Vi kan forkynna rettferd og komande dom slik Noa gjorde. Vi kan vera barn av Abraham med same tru og lydnad som han. Vi kan sloss mot oss sjølv som Jakob. Vi kan kjempa for personleg integritet i det sosiale livet slik Josef gjorde. Vi kan vera med å byggja Guds hus etter det himmelske mønsteret saman med Moses. Vi ta del i den overnaturlege styrken Samson hadde då Anden var over han. Vi kan ta del i det politiske livet med profetisk innsikt som Daniel. Vi kan læra av alle Guds menn og kvinner som er omtala i Bibelen. Soga deira er skrive for oss som lever i den siste tida så vi skal læra å leva i Guds vilje og verta brukt til å fremja Guds plan for den verda vi lever i.

Comments