Guten Samuel tente Herren under tilsyn
Samuel voks opp hjå Herren

Eit flott liv

Den synda dei unge mennene gjorde for Herrens åsyn, var overlag stor, for dei vanvørde Herrens offer. Men Samuel tente for Herrens åsyn – ein ung gut kledd i ein livkjortel av lin (1.Sam.2,17-18).

Dei unge mennene synda for Herrens åsyn, men guten Samuel tente for Herrens åsyn. Gud ser oss kor vi er og same kva vi gjer. Det livet guten Samuel levde for Herrens åsyn står i stor motsetnad til det syndige livet til dei unge mennene, sønene til øvstepresten. Samuel levde eit enkelt liv. Han tente for Herrens åsyn. For eit flott liv, å tena Gud jamvel når andre syndar og nyt det syndige livet sitt.

Comments