Lær av dei kristne i India!
Wolfgang Simson utfordrar!

Levande kristentru smittar

Eg har vore på seminar med Wolfgang Simson i Kristkirken i Bergen sist helg. Arrangørar var Oase, Doulos Nettverket og Kristent Nettverk. Mykje av det vi høyrde i undervisinga kan lesast i boka ”Houses that change the world” som nettopp har kome på norsk med tittelen: ”Hjem som forandrer verden”. Dette er ei bok vi treng å lesa under bønn med, eit ope hjarta og vilje til handling. Nøkkelen til framtida ligg hjå dei kristne som har lært å høyra Guds røyst og som er kvikke til å gjera det han seier. Det sunne kristenlivet og den smittande trua finst hjå dei som elskar Gud over alle ting og som lyder han!

Les kva dei kristne avisene skriv om seminara:

Menigheten er en måte å leve på

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=8941

Kyrkjelyden - å koma saman

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=8946

Spår tusenvis av husmenigheter i Norge:

http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060307/ARTIKLER/60307004/1003

Fristet til å satse på husmenigheter

http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060308/ARTIKLER/60307048/1003

Jesus reformerer kyrkja under føtene på oss

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9540

Evangeliet eksploderer

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9541

Det handler om å forandre kyrkja innanfrå

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9543

Har lyst til å starte huskyrkje sjølv

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9544

Ønsker mange husmenigheter

http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=22579

Kva seier Gud til deg gjennom desse artiklane?

Legg att ein kommentar så vi kan få til ein dialog!

Comments