Previous month:
February 2006
Next month:
April 2006

2 entries from March 2006

Wolfgang Simson utfordrar!

Wolfgang Simson er ein nær medarbeidar til Victor Choudrie som eg møtte i India for nokre år sidan. Gud brukte dei til å starta ei rørsle av husforsamlingar som startar husforsamlingar. I dag er det mange slike multipliserande nettverk av husforsamlingar i India, Bangla Desh og Pakistan. I 1996 starta dei 50 nye husforsamlingar i India. I 1997 braut Gud inn mellom dei og talet steig til 750 nye husforsamlingar. I dag er det om lag 200.000 nye og levande husforsamlingar i India. I Bangla Desh har 600.000 muslimar kome til tru på Kristus og vorte døypte og lagde til nye husforsamlingar dei siste åra. I Pakistan har det berre den siste månaden vorte starta 2-3000 nye husforsamlingar!

Continue reading "Wolfgang Simson utfordrar!" »


Levande kristentru smittar

Eg har vore på seminar med Wolfgang Simson i Kristkirken i Bergen sist helg. Arrangørar var Oase, Doulos Nettverket og Kristent Nettverk. Mykje av det vi høyrde i undervisinga kan lesast i boka ”Houses that change the world” som nettopp har kome på norsk med tittelen: ”Hjem som forandrer verden”. Dette er ei bok vi treng å lesa under bønn med, eit ope hjarta og vilje til handling. Nøkkelen til framtida ligg hjå dei kristne som har lært å høyra Guds røyst og som er kvikke til å gjera det han seier. Det sunne kristenlivet og den smittande trua finst hjå dei som elskar Gud over alle ting og som lyder han!

Les kva dei kristne avisene skriv om seminara:

Menigheten er en måte å leve på

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=8941

Kyrkjelyden - å koma saman

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=8946

Spår tusenvis av husmenigheter i Norge:

http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060307/ARTIKLER/60307004/1003

Fristet til å satse på husmenigheter

http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060308/ARTIKLER/60307048/1003

Jesus reformerer kyrkja under føtene på oss

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9540

Evangeliet eksploderer

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9541

Det handler om å forandre kyrkja innanfrå

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9543

Har lyst til å starte huskyrkje sjølv

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=9544

Ønsker mange husmenigheter

http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=22579

Kva seier Gud til deg gjennom desse artiklane?

Legg att ein kommentar så vi kan få til ein dialog!