Previous month:
January 2006
Next month:
March 2006

2 entries from February 2006

Lær av dei kristne i India!

For nokre år sidan møtte eg tidlegare sjefkirug Victor Choudrie i India. På kall frå Gud slutta han å praktisera som kirug og tok til å trena kristne til å gjera disiplar og starta husforsamlingar. Gud har brukt han, saman med andre, å starta meir enn 6000 husforsamlingar på nokre få år. Vi kan læra av den bibelske og organiske forståinga av kyrkja sin natur og forsamlinga si funksjon, då alt misjonerande arbeid spring ut frå dette.

Continue reading "Lær av dei kristne i India!" »