Previous month:
November 2005
Next month:
January 2006

2 entries from December 2005

A day of celebration


 

Today we have celebrated my husbands 63 years Birthday. I have the privilege to be married to a wonderful man, he is very special and it was a great joy to prepare a Birthday party for him. I tried to make the day happy and special for him. Josef and his family came for dinner and the children had made nice things. Our grandchildren called from north and south and from

England

and they sang Happy Birthday to their grand father. He had more visits and telephones all day.

I am glad my dear Erling enjoyed the day. He is a good and faithful husband who I love so much and it is my desire to do my best so every day can be a good day for him.


Å finna ro i sjela i ein hektisk kvardag

Idag vil eg slå eit slag for å roa ned for å finna kvile og forfrisking for sjela vår. Svært mange av oss er pressa på tid. Vi har så mykje vi skal ha gjort, både på jobb, i heimen og i det frivillige kristne arbeidet. Det er lett å oppleva tida vi lever i som hektisk. No er det jula som står for døra. Mykje skal førebuast for å gjera høgtida god og innhaldsrik for familie og venner. Men er det ikkje jul som står for døra, er det ferie eller andre ting som må førebuast og oppgåver som må løysast.

Continue reading "Å finna ro i sjela i ein hektisk kvardag" »