Opprop
Ordtak om livet

Rød/grønn siger

Så er valet over og det er klart at den rød/grønne alliansen har vunne! No treng vi å be alt vi kan om Guds signing over den nye regjeringa! Vi må be at Jens Stoltenberg må få visdom til å velja dei rette folka til dei rette departementa, og vi må be om velsigning over arbeidet deira. Vi må be at dei kjem opp med gode og rettferdige løysingar på utfordringane i samfunnet og at dei må få nåde til å styra godt til signing og framgang for heile landet!

Comments