Previous month:
August 2005
Next month:
October 2005

4 entries from September 2005

Ordtak om livet

Norleif Askeland har ein blogg eg i lang tid har hatt glede av å lesa. Han hadde nettopp eit innlegg han kalla for ordtak om livet som er verdt å sjå på!

  • Det er viktigare at menneske møter kvarandre enn at dei har møter med kvarandre.
  • Det er betre å snakka ope med ein bror, enn berre å vera open for å snakka med han.

Rød/grønn siger

Så er valet over og det er klart at den rød/grønne alliansen har vunne! No treng vi å be alt vi kan om Guds signing over den nye regjeringa! Vi må be at Jens Stoltenberg må få visdom til å velja dei rette folka til dei rette departementa, og vi må be om velsigning over arbeidet deira. Vi må be at dei kjem opp med gode og rettferdige løysingar på utfordringane i samfunnet og at dei må få nåde til å styra godt til signing og framgang for heile landet!


Opprop

Skjebnevalg for Norge?

Åpent brev fra kristne ledere om

kjønnsnøytral ekteskapslov

Landsmøtene for Ap, RV, SV og Venstre har i vår programfestet at Norge bør innføre en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov. En slik lov vil ikke lenger definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, men være «nøytral» i forhold til kjønn. Personer av samme kjønn vil kunne inngå ekteskap på lik linje med mann og kvinne. Partnerskapsloven blir overflødig. Som ledere i ulike religiøse sammenhenger i Bergen, har vi sterke motforestillinger mot å omgjøre og oppløse definisjonen av ekteskapet. Vi har ikke noe ønske om å kjempe mot homofile medmennesker – de har nøyaktig samme verdi og menneskeverd som alle andre – men vi ønsker å forsvare en grunnleggende samfunnsordning. Også mange homofile avviser for øvrig en kjønnsnøytral ekteskapslov.

Continue reading "Opprop " »