Previous month:
July 2005
Next month:
September 2005

5 entries from August 2005

Det har hendt noko i det usynlege!

Ed Silvoso har nettopp vore i Bergen. Han har ei apostolisk teneste og ei gåve frå Gud i å formidla tru og frisk innsikt i Guds ord. Han hadde eit ord til oss kristne i Bergen om eit skifte som har hendt i den usynlege verden over Bergen! Gud sa at han hadde skifta ut noko i himmelrommet over Bergen.

No er kampen ikkje lenger mot djevelen, men mot oss sjølv og minnene våre! I vår stode er trua sin fiende nr 1 er ikkje vantrua, men minnene våre som vil halda oss tilbake. Om vi vil sjå det vi ikkje har sett før må vi våga å gjera det vi ikkje har gjort før! Himlen er open. Englane stig opp og ned over oss. Noko nytt er i ferd med å veksa fram!

Vil du vita meir, bør du lesa det som gøymer seg bak denne lenka: Det tidsskiftet Gud har tala om er eit faktum!


Summer holiday is over

 

I think we have enjoyed a wonderful summer. It started in Spain with only my husband and myself, a relaxed, refreshing time with sunshine all the time, with the Word and reading books, fun and laughter, swimming every day. Indeed we had an enjoyable, fruitful time.

After we returned to our home country we have been blessed and exited by attending two Bible weeks in Norway.

Then we went to England to join our friends, brothers and sisters there for the third Bible week. This was also a very good time and we were privileged to stay in a hotel especially since the weather was rather cold and wet. But the meeting hall was warm and so were the people, great to be in the presence of God and to listen to the many anointed servants of God.

We stayed one week afterwards with our daughter Hanna and her family. It was lovely to be with them, we hadn’t seen them since Christmas and the wonderful grandchildren had grown a lot. They are so beautiful, good children, we loved to play with them.

When we arrived home, Karl Enok,s family stayed with us for a few days. The parents left to go by their car back to Tromsø, while we had the privilege to look after Kristina and Daniel for a few days. Those days were full of fun, we had a great time at Gullbotn, bathing in the lake and they were jumping on trampoline. I think we learn a lot also by listening to children, they have often wise sayings and good questions.

Saturday morning our grandchildren had left us and we were back only the two of us. But as the Word is saying:” There is a time for everything.” So we are happy in each other company and look forward to a good autumn, to commit ourselves to do what we can, to see His Kingdom come and His will be done. God is so good to us, so wonderful to belong to and serve Him!

 


Betlehem og Hiroshima

Byane Betlehem og Hiroshima står for

avgrunnsredsle og framtidshåp

Hiroshima står for menneskeleg kløkt og avmakt

Betlehem står for Guds nåde og allmakt

Betlehem og Hiroshima er lagnadsbyar på godt og vondt

Den eine bygd og øydelagd

av store, sterke og kunnskapsrike menn

gjorde oss alle til offer for atomterror

Den andre bygd av fattigfolk

med signing av Den Gode og Vise

gav oss eit barn,

og gav oss von om fred på jord!


60 år i skuggen av atombomba

I desse dagar er det 60 år sidan amarikanarane sleppte atombomber over Hisroshima og Nagasaki med tre dagars mellomrom. I alle desse åra sidan denne skræmande hendinga har alle menneske vore offer for atomterroren! Alle kristne bør arbeida mot krig og serskildt  mot bruk av  atomvåpen! Krig er ein barbarisk, vond og usivilisert måte å prøva å løysa konfliktar på. Verdssamfunnet treng nye lover for konfliktløysing som kan gjera at krig og militær maktbruk får ein ende!