Bibleweeks and blessings
Betlehem og Hiroshima

60 år i skuggen av atombomba

I desse dagar er det 60 år sidan amarikanarane sleppte atombomber over Hisroshima og Nagasaki med tre dagars mellomrom. I alle desse åra sidan denne skræmande hendinga har alle menneske vore offer for atomterroren! Alle kristne bør arbeida mot krig og serskildt  mot bruk av  atomvåpen! Krig er ein barbarisk, vond og usivilisert måte å prøva å løysa konfliktar på. Verdssamfunnet treng nye lover for konfliktløysing som kan gjera at krig og militær maktbruk får ein ende!

Comments