Previous month:
June 2005
Next month:
August 2005

4 entries from July 2005

Guds ord gjer sitt verk

Guds ord er levande og kraftig.

Det fullfører det verk det er sendt til å gjera i livet mitt.

I opphavet var Ordet.

Ordet var hjå Gud, og Ordet var Gud.

Han var i opphavet hjå Gud.

Alt vart til ved han,

og utan han vart ikkje noko til

av det som har vorte til.

Han talte og det skjedde,

han baud og det stod der.

I tru forstår vi at heile universet

er skapt ved Guds ord,

at den synlege verda har vorte til

av krafta i det talte Ordet frå Guds munn.

I tru anar vi noko av makta i det talte ordet.

(Frå "Kristusmeditasjonar og Kristusidentitet" av Erling Thu, kan bestillast på et@krinet.no


Ny bok!

Krmedita_1 På sommarkonferansane til Kristent Nettverk i Harstad og i Stokke dei neste vekene vil den nye boka mi verta lagd ut til sals! Boka har fått ein lang og snirklete tittel: "Kristusmeditasjonar og Kristusidentitet".

Eg fekk nokre bøker frå trykkeriet for litt over ei veke sidan, men ho vert først lansert på sommarkonferansane våre! Det er ei underleg kjensle å opna ei nytrykt bok som kjem rett frå trykkeriet. Det er som å halda eit nyfødt barn i armane for første gong!

Continue reading "Ny bok!" »


Ein eksplosjon av bloggarar

Det er no litt over tre år sidan eg starta den første bloggen min. Med åra har det vorte fleire. Det har gjeve meg stor glede gjennom ny vennskap og mange gode ord frå kjende og ukjende folk.
Den seinare tida har det vorte ein eksplosjon av bloggarar i dei miljøa eg ferdast. Dette avspeglar seg i lista over bloggarar litt nede på venstre side av denne bloggen. No har eg lagd til fleire nye og kjem til å leggja til fleire i nær framtid!

Continue reading "Ein eksplosjon av bloggarar" »