Back from Spain
Ein eksplosjon av bloggarar

NÅR

Når elvane fossar i årene dine

Når fjorden speglar fjella i sjela di

Når sola strålar varme frå augo dine

Når vinden har vorte eitt med ånda di

Når regn, sludd eller snø fyller orda dine

Når du har kledd deg i himmelskyer

Når du ber stjerner som krone

Når du ser deg sjølv som einearving

-til heile Guds vedunderlege verden

Når du ser alle andre folk som einearvingar

Når du kan syngja og tilbe Gud med heile kroppen

-og alt som bur i deg

Då veit du å verdsetja naturen

- Guds eige meisterverk

Comments