Previous month:
March 2005
Next month:
May 2005

4 entries from April 2005

Kjønnsnøytral ekteskapslov?

Fleire politiske parti har vedteke forslag om kjønnnøytral ekteskapslov og homofil adopsjon. Sterke pressgrupper har i lengre tid arbeida for dette. Til hausten kan dette forslaget koma opp i Stortinget. Valet i 2005 er eit lagnadsår for ekteskapet og familien i Noreg. Alle kristne må sjå ansvaret sitt og gjera det som kan gjerast for å ta vare på den tradisjonelle forståinga av ekteskapet som eit trufast forhold mellom ei kvinne og ein mann.

Continue reading "Kjønnsnøytral ekteskapslov?" »


Who can compare with Jesus?

Who can compare with Jesus

Who can compare with the Son of God

Who can compare with the King of kings

Who can compare with Him

 

Jesus, The Saviour, who forgives my sins

Jesus, The Healer, who heals my sicknesses

Jesus, The Lord, who rules my life.

 

His grace and mercy last from sunrise to sunset

His faithfulness reaches to the sky

He cares for me day and night

Every morning I can freely come before Him,

Lay everything down at his feet

He carries all my burdens away

He listens to all my requests

He hears all my prayers

He talks with me, we communicate together

 

Jesus, He is the Living Word

He speaks through his word

His word strengthens me, build me up

His word cleanses and washes me

His word is a lamp and a light to my path

 

Jesus, He gives the Holy Spirit

His good Holy Spirit refreshes and strengthens me

He is my helper, comforter and guide

He reveals eternal truths to me

 

Who can compare with Jesus

Jesus gives unconditional love that never fails

Jesus gives wonderful peace

Jesus gives abundance of life

Jesus gives a fullness of joy, happiness and laughter

 

He is magnificent, wonderful, eternally

He is great, He is good, He is faithful

He is my Master

 

I praise Him

I worship Him

I adore Him

 

Jesus I love you, no one can compare with you

Continue reading "Who can compare with Jesus?" »


Ei tid med velsigning

Vi var samla til bønn og  eg opplevde at Gud kviskra i hjarta mitt: Dette er ei tid med velsigning. Eg vart glad og fylt med glede og undring: Korleis vil du velsigna Herre? Eg vart ståande for Guds åsyn med venting og sitrande spenning i meg. Gud kjem med velsigning, - det er godt og herleg når velsigninga frå Gud flyt mellom menneske. Medan eg grunda på dei orda som brann seg inn i hjarta: dette er ei tid med velsigning, såg eg brått eit bilete, eit syn i mi ånd.

Continue reading "Ei tid med velsigning" »