Å kjenna Den Levande
Ei tid med velsigning

Velsigna vere Herren!

Det er palmesøndag! Dei religiøse likte ikkje at barna og læresveinane song og dansa av glede medan dei hylla Jesus. Då Jesus dette til dei: ”Har de ikkje lese?” Så synte han dei at Skrifta er full av oppmodingar til takkseiing, lovsong og lovprising av Gud.

Salmisten seier at Gud har lagt ein ny song i vår munn. Det er sjølvsagt rett å lova Gud for hans velgjerningar mot oss. Jesus sa at om  vi teier skal steinane ropa!

Vi trur med hjarta og sannar med munnen, då vert det vårt, det vi seier (Rom.10,19-10)! Vi trur difor talar vi! Vi talar, fordi vi har den Anden som gjev tru (2.Kor.4,13). Fordi Gud har sagt noko, kan vi vere trygge og seia noko i samsvar med ordet frå Gud (Hebr.13,5-6).

Velsigna vere Herren!

Jesus er den første og den siste.

Han er alfa og omega, opphavet og enden!

Han er Den Levande!

Han var død, men sjå, Han lever i all æve!

Han har nyklane til døden og livet!

Han er den som er og som var og som kjem.

Han er igår og i dag den same, ja til evig tid!

Han har all makt i himmel og på jord

Velsigna vere Herren!

Jesus Kristus er det truverdige vitne om Gud.

Han er den førstefødte av dei døde.

Han er Herren over kongane på jorda.

Han elskar oss og har fria oss frå syndene våre med sitt blod.

Han har gjort oss til eit kongerike, til prestar for Gud, sin Far.

Han skal ha æra og makta i all æve. Amen.

Velsigna vere Herren!

Han er Israels Konge, Verdens Frelsar

Han er rettferds Konge

Han er Fredsfyrste

Han er Konge over tidsaldrene

Han er Konge i himmel og på jord

Han er herlegdomens Konge

Han er Konge over kongane

Han er MIN Konge

Velsigna vere Herren!

Herren er mild og nådig

Herren er langmodig og rik på miskunn

Han gjer ikkje med meg etter mine synder

Han løner meg ikkje etter mine misgjerningar

Så høg som himmelen er over jorda

Så stor er Herrens nåde mot meg

Så langt som aust er frå vest

Så langt tek han mine synder bort frå meg

Velsigna vere Herren!

Kristus er min visdom,

han lærer meg å leva vist

Kristus er mi rettferd,

som fører til eit rett liv

Kristus er mi helging,

heile livet mitt er vigd til han

Kristus er mi utløysing,

eg er fri frå alle syndeband

Velsigna vere Herren!

Han tilgjev meg all mi skuld,

slettar ut alle mine synder

Han lækjer all min sjukdom,

tek bort all mi smerte

Han friar mitt liv frå grava,

han frelser meg

Han kronar meg med godleik og miskunn,

paradiskrona av evig paktskjærleik

Velsigna vere Herren!

Han fyller mitt liv med det som godt er,

hyllar meg inn i nåde

Han gjer meg ung att

eg er alltid forfriska i hans nærvær

Han grip inn til frelse i livet mitt

gjev meg rett mot undertrykkjaren

Velsigna vere Herren!

Eg er frikjend frå alt som ville anklaga meg

Gud er den som frikjenner meg!

Ingenting kan fordømma meg

For Kristus døydde for meg!

Ja, meir enn det, Kristus stod opp for meg!

Ja, meir enn det, Kristus sit ved Guds høgre hand for meg!

Ja, meir enn det, Kristus lever for å gå i forbønn for meg!

Difor har eg ei fullkomen frelse i Jesus Kristus, min Herre!

Velsigna vere Herren!

Jesus tok mine sjukdomar på seg

Jesus bar mine pinsler på kroppen sin

Jesus vart såra for mine brot

Jesus vart sundbroten for mine synder

Straffa låg på han, så eg skulle ha fred

Ved Jesu sår har eg fått lækjedom

for alle mine sjukdomar og syndeplagar

Comments