Previous month:
February 2005
Next month:
April 2005

5 entries from March 2005

Velsigna vere Herren!

Det er palmesøndag! Dei religiøse likte ikkje at barna og læresveinane song og dansa av glede medan dei hylla Jesus. Då Jesus dette til dei: ”Har de ikkje lese?” Så synte han dei at Skrifta er full av oppmodingar til takkseiing, lovsong og lovprising av Gud.

Salmisten seier at Gud har lagt ein ny song i vår munn. Det er sjølvsagt rett å lova Gud for hans velgjerningar mot oss. Jesus sa at om  vi teier skal steinane ropa!

Vi trur med hjarta og sannar med munnen, då vert det vårt, det vi seier (Rom.10,19-10)! Vi trur difor talar vi! Vi talar, fordi vi har den Anden som gjev tru (2.Kor.4,13). Fordi Gud har sagt noko, kan vi vere trygge og seia noko i samsvar med ordet frå Gud (Hebr.13,5-6).

Continue reading "Velsigna vere Herren!" »


Å kjenna Den Levande

Å vera eit levande menneske er å kjenna Den Levande

Han som vann over død og grav

Han som aldri sviktar, men alltid er nær

Orda hans er fulle av liv og tru

Dei skaper håp og glede

og jagar tunge og mørke tankar bort

Orda hans utvidar meg

Får meg til å tenkja nye tankar

Får meg til å ta steg inn i det ukjente

-for å utforska djupna i Gud

Å vera eit levande menneske

Er å bada i det profetiske ordet

Frå han som gjev mål og meining til historia

Og la Ordet gjennombløytta hjarte og sinn

Så eg kan springja over murar

Slå ned hindringar

Vinna over fiendehærar

Medan heile kroppen syng og dansar

I den friske rytmen

Frå Guds frigjerande lovnader

Å vera eit levande menneske

Er å leva i Ordet

-frå Den Levande


Koss vi forstår Bibelen

Bibelen er ei vedunderleg bok! Gud talar til meg gjennom Ordet sitt i Bibelen. Eg les Bibelen som Guds kjærleiksbrev til meg. Difor les eg også mellom linjene og påm kryss og tvers for å få tak i ånda i forteljingane. Eg opplever at Bibelen er Guds innbying til fellesskap. Ved å arbeida med Ordet og å la Ordet få arbeida med oss, går vi djupare inn i fellesskapet med Gud!

Continue reading "Koss vi forstår Bibelen" »