Styrt av Guds vilje i alle ting.
Juleglede

Comments