Previous month:
November 2004
Next month:
January 2005

14 entries from December 2004

Hjelp til dei som er råka av flodbølgja

Main_asia_erdm Eg har idag fått kontakt med vår venn Venkateswara Rao som bur i Machilipatnam som ligg på austkysten av India i delstaten Andra Pradesh. Vi besøkte han og var på stranda i november. Han driv eit fantastisk hjelpearbeid frå før med hjelp til sjølvhjelp gjennom ein organisasjon han har bygd opp: Faith Action for Community Transformation – FACT India. Då eg snakka med han på telefonen sa han at det var store behov for hjelp til dei overlevande i desse kystområda som vart råka av flodbølgja. Han set no igang eit hjelpearbeid og eg lova at vi ville samla inn midler som skal gå til hjelp for dei som har mista alt.

Eg legg ved den eposten eg nettopp har fått frå Venkateswara. Der vil du sjå at i hans område er det fleire hundre døde. Heile landsbyar er øydelagde og dei treng absolutt alt for å få ein ny start!

Midlar kan sendast til Kristent Nettverk sin kontonr. 3632.50.97587

Continue reading "Hjelp til dei som er råka av flodbølgja" »


Contrasts at Christmas

We went up to Gullbotn on my husband’s birthday and stayed there for six days. It was such a great joy to have all family gathered. Our children live far away from each other so it was a big event for them too. I was so grateful to God for this special time having 21 family members around the table during Christmas: children, in laws and grandchildren from 10 months and up to 9 1/2 years. I was moved to tears and praising God every day; just to look at them filled my heart with joy.

Continue reading "Contrasts at Christmas" »


Vak og be!

I den seinare tid har Gud tala til meg på mange ulike måtar om å vaka og be. Vi står i ein åndeleg kamp for å hausta inn den store grøda som høyrer Herren til. Berre når vi vakar og bed vil vi kunna verta brukt av Gud til å landet vårt tilbake til Gud. Landet vårt vil berre venda seg til Gud når vi som er kristne er vakne og nærverande i vårt samvær med menneske på arbeidsplassen og i nabolaget.

Continue reading "Vak og be!" »


Juleglede

Å jul med di glede og barnslege lyst

Vi helsar deg hjarteleg velkommen

Med lysande stjerner og skinnande pynt

Med haugar av gåver - Og smekkfulle fat – av julemat

Pinnekjøt, persesylte, ribbe og fleskesvor,

Smultringar, kakemenn og sirupssnittar

Fyller magane til store og små

Heilt til storebror har ete seg lei - På det feite og søte

Og spør så fint om å få ei grov skive med sursild

Å jul med di glede og barnslege lyst

Med julenisse og juletre

Som konkurrerer med kvarandre

Om å samla og dele ut

Julegåver til alle snille barn

Som har fortent gåver

Når ein annan fyller året

Er det nokon snille barn her?

Spør nissen alltid!

Er du ikkje snill får du ikkje gåver

Frå julenissen på julekvelden

Skræmer mor og far

Når dei ikkje rår med ungane på annan måte

Å jul med di glede og himmelsk fryd

Gud er ingen julenisse

Jesus hang ikkje på noka juletre men på eit kors

Gud gjev rause gåver

Og korset skin og lyser

Frå krybba i stallen til Golgata - Og heilt til oss som bur i Bergen

Gud spør ikkje etter snille barn

Hans gåver får vi ikkje fordi vi er så gode

Gud gjev gåver til dei som er fattige i seg sjølv

Gud gjev gåver til dei som strever og kavar

og ikkje får til å vera snill i ei vond verd

Å jul med di glede og himmelsk fryd

Gud er glad i oss slik som vi er

Han gav oss sin Son - Han gav oss sin nåde

Han finn hugnad og glede i alle menneskebarna

som tek imot den store frelsa i Jesus Kristus

Tekst: Erling Thu


Stig fram for Gud med takkseiing!

Alle kristne er kalla til å stiga fram for Gud i bønn, lovsong og tilbeding. Vi er kalla til å leva i Guds nærvær og tilbe Gud i ånd og sanning gjennom alt vi er og gjer. Gud Fader søkjer sanne tilbedarar. Mennesket er skapt for å tilbe den einaste sanne treeinige Gud. Jesus Kristus har rive ned alle skilje og hindringar slik at vi med frimod på grunn av hans blod kan stiga fram for Gud på den nye og levande vegen han har opna for oss (Hebr.10,19-22). Den Heilage Ande som bur i oss gjer at vi ropar ”Abba, Far” med stor glede og takk over å vera Guds barn. Anden lærer oss å be og takka, han lærer oss å lovsyngja og tilbe!

Continue reading "Stig fram for Gud med takkseiing!" »


Avkristning eller vekkelse?

Over lengre tid har eg merka meg at ein språkbruk i kristne blad og mellom kristne leiarar som forundrar meg. Det er uttrykk som dette: ”Vi lever i åndsfattige tider”; ”vi lever i vekkelsesfattige tider”; ”vi lever i ei etterkristentid”,  ”misjonsvekkelsen er i tilbakegang”, ”avkristninga er kome veldig langt!”  Eg trur eg skjønar kva som meinest med uttrykka, men dei avspeglar ikkje den røyndomen eg lever i.

Continue reading "Avkristning eller vekkelse?" »


A dark, rainy day.

Today the rain has been pouring down all day and it is still raining. The wind is very strong, it has been so stormy, north of Bergen the strength of the wind has been about 150 km an hour. When we left home  this morning by 6.45 it was not so bad. Erling joined the brothers for prayer and I prepared their breakfast. After serving them and tidying up in the kitchen, I went to town by bus.

Continue reading "A dark, rainy day." »


PRAISE GOD FOR A WONDERFUL WEEKEND

This has been a wonderful blessed weekend. I am so exited, inspired and thankful to God for everything I have experienced in these last two days. From early yesterday morning when I went out of bed and looked through the window I had a reason to praise God. From our living room, the view I saw was so fantastic, like the pictures we see on Christmas cards. Only God can clothe the nature so beautiful. I was out on the veranda and picked fresh, green parsley from under the snow. I had a lot of housework to do yesterday, washing and ironing, baking a cake and prepared the dinner for Sunday. But I had CDs to play worship songs and I joined in praise and worship myself. I felt the presence of God, right there doing ordinary things. After finishing all my work, I had a nice evening together with my dear husband.

Continue reading "PRAISE GOD FOR A WONDERFUL WEEKEND" »