Slitesterk juleglede
Immanuel - Gud er med oss

Gje noko verdifullt

Vi gjev så mange gåver,

vi gjev så mange offer,

berre fordi vi synest vi må følgja

skikkar og tradisjonar

for fødselsdagar og feiringar.

Gud bryr seg ikkje om slike gåver.

Fromme seremoniar imponerar ikkje han.

Gud bryr seg om menneske,

han elskar dei fortapte

og gjev sin eigen son som løysepeng

for dei som sit fast stor skuld.

Gud gjev av seg sjølv når han viser sin kjærleik.

Gud bryr seg om menneske!

Han ser etter deg,

og vil ha deg heilt

i sin varme kjærleik.

Ta imot hans kjærleiksgåve

og gje noko verdifullt tilbake!

Gje deg sjølv heilt og fullt

til han som gav livet for deg!

Men koss?

Koss kan eg gje meg til Gud,

- slik han tykkjer om det

og kan ta imot mi gåve med glede?

Du kan gje deg til Gud

ved å gje deg til bror din.

Jesus har gjort seg til eitt

med dei minste, små og hjelpelause,

og vil at du skal gjera det same.

Det du gjer mot den minste bror,

har du gjort mot Jesus sjølv!

Difor skal du gje deg sjølv

På ein slik måte at alle kan sjå

- at du er trufast

- at du hjelper dei i naud

- at du seier sanninga (som kan vera god, men og vond å høyra)

- at du trøystar dei nedbøygde

- at du set mot i dei motlause

Gje deg sjølv!

Ten brørne dine.

Ten dei med dei gåver

Gud har utrusta deg med.

Ber børa til nesten din,

Så han kan retta seg opp

og gå rak i ryggen,

fri og glad ved sida di!

Medkjensle er ikke nok.

Gje hjelp som monar,

- gjer det som er rett,

- syn trufast pakts kjærleik,

- men ver audmjuk!

Neste gong er det du som treng hjelp,

- av bror din!

Gje deg sjølv til bror din

- og han vil gje seg til deg.

Om de begge er veike og svake,

vil de verta sterke i Gud.

Sterke ved å gje, sterke i samhald.

Sterke fordi de ikkje lever for dykk sjølve,

men har gjeve dykk til kvarandre!

Tekst: Erling Thu

Comments