Previous month:
September 2004
Next month:
December 2004

4 entries from November 2004

På bølgjelengde med Gud

Eg les i ein engelsk bibelomsetjing for tida, New Living Translation og kjem stadig over uttrykk som får meg til å tenkja over det eg les på ein ny måte. I salme 125,4 fann eg dette uttrykket: Herre, gjer godt mot dei gode, mot dei som har eit hjarta som er på bølgjelengde med deg! Frå samanhengen forstår vi at det er dei rettferdige, dei som har ein ærleg hug, som vert kalla dei gode, dei som er på bølgjelengde med Gud.

Continue reading "På bølgjelengde med Gud" »


Bloggevennar

Eg har idag endra litt på listene med lenker på venstre sida. Då det den seinare tida har vorte mange fleire av vennane mine som har teke til å blogga har eg funne det rett å laga ei liste av bloggevennane mine slik at fleire kan verta kjende med dei og kanskje få lyst til å starta ei internett dagbok sjølve!

Continue reading "Bloggevennar" »