Previous month:
August 2004
Next month:
November 2004

2 entries from September 2004

Oppleving av det overnaturlege: Vak og bed!

Herren talar til oss om å oppleva større manifestasjonar av det overnaturlege i kvardagen vår og i dei små og store samlingane våre. Dette heng saman med forkynninga av Guds rike, at Jesus Kristus er Herre, at han har overvunne alle mørkets makter og gjeve oss makt til å kasta ut ureine ånder og setja folk fri frå plagar. Jesus Kristus er ein levande frelsar som gjer menneske heile og friske.

Continue reading "Oppleving av det overnaturlege: Vak og bed!" »