Eg har ein draum!
Å ha ei draum

Lev forfriska!

Vi er kalla til å leva eit liv i dagleg fornying og forfrisking. Her er punkta til preika mi i dag.

Lev forfriska
Dagleg fornying gjer livet spennande og innhaldsrikt
Ta vare på draumen
 Den som drøymer får oppleva!
Lev i tru
 Alt er muleg for deg som trur!
 Alt maktar du i han som gjer deg sterk!
Bruk tid med Gud
 Bruk tid med Ordet
 Snakk med Far
 Drikk av Anden
Lev fellesskap
 Ver gjestmild – opna heimen
 Utvikla vennskap
 Ver aktiv i cellegruppa - husforsamlinga
Ver ein tenar
 Sjå folk – møt behov
 Ta ansvar
 Gje av deg sjølv
 Den største gleda du kan ha, er å gjera ein annan glad!
Ver raus
 Gode ord – oppmuntringar
 Gode gjerningar
 Tiende og offer
 Bruk pengane dine rett
Lev forfriska
 Ta vare på draumen
 Lev i tru
 Bruk tid med Gud
 Lev fellesskap
 Ver ein tenar
 Ver raus
 Nyt Guds velsigning

Comments