Å ha ei draum
Musikken i livet vårt

Gode tilbakemeldingar

Eg har vorte overvelda av alle dei gode tilbakemeldingane eg har fått etter den enkle preika mi på søndag. Det verkar som eg må ha møtt mange med ei helsing frå Gud. Det er stor nåde! Eg er og veldig oppgløda over dei gode tilbakemeldingane eg har fått på det eg skriv på desse enkle nettsidene mine.
Slike gode ord set mot i meg og får meg til å halda fram med å dela av meg sjølv på denne måten. I dag har eg hatt om lag 150 treff på desse sidene, men ikkje mange legg att meldingar eller kommentarar. Difor set eg dess større pris på dei som gjer det, eller sender meg ein epost for å uttrykkja si verdsetjing!
Takk for gode og oppmuntrande ord!

Comments