Previous month:
March 2004
Next month:
May 2004

7 entries from April 2004

Har vi bruk for Bibelen i dagens kristenliv?

Eg har i det siste vorte forskrekka over kor godt mange såkalla konservative kristne synest å greia seg utan Bibelen.
Vi har så mange tradisjonelle måtar å gjera ting på, at vi ikkje ein gong kjem på å prøva det på Guds ord på ny. Utan at vi eigentleg ønskjer det, vert Bibelen ei bok vi ikkje rådfører oss med, for vi har så gode tradisjonar å følgja.

Continue reading "Har vi bruk for Bibelen i dagens kristenliv?" »


Musikken i livet vårt

I salme 119 skildrar forfattaren (sannsynlegvis David) si haldning til Guds ord og kva Guds ord er og har vore for han gjennom eit langt og spennande liv. Mange av versa i denne salmen eignar seg godt til å læra utanåt for å hjelpa oss til å halda stø kurs i kristenlivet. Det gjeld ord som dette:
Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord (v9). I hjarta gøymer eg ditt ord, så eg ikkje skal synda mot deg (v11). Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos på min stig (v105).
Siste veke har eg brukt tid med studentane Bibelskulen. Det er ungdom som har sett til sides eit heilt år for å arbeida med Ordet og la Ordet få arbeida med dei for å forma dei og utrusta dei til teneste for Gud i samfunnet og i det kristne fellesskapet. Eg vi ønskja dei til lukke med prioriteringa dei gjorde då dei sette av eit år til å studera Ordet og ønskja dei Guds rike velsigning i dagar som kjem. Dei snart går tilbake til vidare studiar eller arbeid det vil syna seg kva dei har lært og kva Gud har fått gjort med dei medan dei brukte tid med Ordet.

Continue reading "Musikken i livet vårt" »