Har vi bruk for Bibelen i dagens kristenliv?
Ikkje eigen interesse, men Guds vilje!

Comments