Det er ikkje godt å vera åleine!
Ei tid med vokster – ei tid med mangfald

Hjarteleg til lukke med 60 årsdagen!

Solveig60.jpg
Hjarteleg til lukke med 60 årsdagen!
Du er mi hjartans kjære kone!
Du er min utvalte kjæraste!
Du er min vene, vakre venn!
Du er min trufaste rådgjevar!
Du er mi eiga elskarinne!
Du er den beste mor for borna våre!
Du er den skjønneste kvinne på jord!
Du er den gildaste av alle!
Eg elskar dag!

Det finnest bare ei Solveig
Det finnest uendeleg mange kvinner,
Men du overgår dei alle,
Du er mi utvalde, den einaste for meg!

Det finnest mange vakre kvinner,
Men ingen kan målast med venleiken din,
Som strålar frå eit godt og vakkert hjarte.

Det finnest mange kvinner som har gjort suksess,
Men du har lukkast meir enn alle,
Som den beste mor,
Den gildaste mormor og bestemor,
Den kjærlegaste kone
Og den mest trufaste venn!

Det finnest bare ei Solveig!
Eg elskar deg!

Om det ikkje var for deg

Om det ikkje var for deg
Veit eg ikkje kor eg hadde vore i dag

Om det ikkje var for deg
Då hadde eg nok villa meg bort
I eit eller anna radikalt og yttarleggåande

Om det ikkje var for deg
Då hadde eg nok vore ein einsleg einstøing
Som levde på grønsaker og var kledd i geitaskinn

Om det ikkje var for deg
Då hadde eg nok framleis gått i busserull
Medan hår og skjegg vaks vilt

Men no har eg deg
Og livet er verdt å leva
For no eg har nokon å dela livet mitt med
Eg har ei kone og ein venn
Som ikkje berre er vakker på utsida
Men som har det venaste hjarta
Og den beste indre karakter
Som kjem til synes i gode ord
Og jordnære kjærleiksgjerningar
Og gjennom vennleg forståing

Om det ikkje var for deg
Kunne eg ikkje gleda meg
Over seks kjekke barn
Og endå fleire gilde barnebarn
Men no kan vi gleda oss saman med alle våre
Medan vi ser fram til mange nye år
Fylt av nåde og under frå Gud

Profetisk kjærleikshelsing
Kjære elskede Solveig!
Ver helsa du fagraste
- blant vene kvinner
du trufaste kone
den gildaste av alle gode!
Støtt er du i mine tankar
Og varme kjensler vert borne
Av englar – frå meg til deg!

Ver ved godt mot!
Du som har funne nåde for Herrens åsyn
Du som får drikka frå bekken
Som styrkjer og forfriskar
Herren held si hand over deg.
Han velsignar deg og held deg oppe.
Ja, han let det flyta
Av frisk olje så du frå kraft
Til å triumfera og jubla
Og spreia velsigning til andre!

Dette er ditt kall:
Å velsigna, velsigna, velsigna!
Lønna di skal vera velsigning
På velsigning, på velsigning!
Så lyder ordet frå Herrens munn,
Han som vaker over ordet
For å setja det i verk!

Gled deg i Herren,
Så skal han gje deg
Alt du ynskjer og treng!
Amen!

Comments