Bønnetenesta
Seksualitet

Bønn for byen vår

Vi som er kristne er kalt til å be for byen eller bygda vår. Vi er kalt til å velsigne alle mennesker. Vi er kalt til å nedbe Guds velsignelse over den plassen vi bor på. Derfor har jeg lagt ut en bønn som alle kan gjøre bruk av når de løfter heimplassen sin opp til Gud. Denne bønna ble født i samband med en felleskristen bønnemarkering på de sju byfjella i Bergen.
Sett inn navnet på din heimplass der vi nevner Bergen!

Bønn for Bergen
Himmelske Far,
Herre over himmel og jord,
Allmektig Gud,
Vi kommer fram for deg i Jesu Kristi navn
Vi kommer sammen som ditt folk på de sju byfjella i Bergen
For å søke denne byens velferd og framgang
Vi takker deg for hvert eneste menneske i denne byen,
Takk at du vil at alle skal bli frelst!
La ditt rike komme og din vilje råde i byen vår
La din velsignelse hvile over hele byen og distriktet
La byen bli en trygg og god plass for barn og voksne
La urett, vondskap og kriminalitet ha dårlige kår i byen og distriktet
La rettferdighet og godhet råde i byen og distriktet
Vi ber at du vil miskunne deg over alle som lider og har det vondt
La menneskene som bor her få oppleve nåde og tilgivelse
La Den Hellige Ånd dra menneskene til deg
Så de finner frelse og nytt liv
La ditt ord ha framgang og få makt på alle livets områder i byen og distriktet

Profetisk forkynning
Vi forkynner at Jesus Kristus har all makt i himmel og på jord!
Vi forkynner at Jesus Kristus er Herre over Bergen!
Vi forkynner at Jesus Kristus er Bergens frelser!
Vi forkynner at Bergen er Guds eiendom!
Vi forkynner at alle Guds løfter til Bergen skal bli oppfylt!
Vi forkynner at denne byen skal bli forvandlet ved Herrens Ånd
Vi forkynner at Guds velsignelse hviler som regntunge skyer over byen og distriktet
Vi forkynner at Bergen skal være en vekkelsesby!
Vi forkynner at tusener av mennesker skal søke frelse i Bergen
Vi forkynner at Bergen skal fylles med lovsang til vår Gud
Vi forkynner at folk fra Bergen skal bære vekkelsesilden til folk og nasjoner
Vi forkynner at Guds folk i Bergen skal være et misjonsfolk

Velsignelse
Vi velsigner byen og distriktet med kjærlighet, glede og fred fra Gud
Vi velsigner folket som bor her med vennlighet, godhet og trofasthet
Vi velsigner byrådet og alle politikerne med visdom og rettferdighet
Vi velsigner politiet med innsikt og kløkt i å forebygge og avsløre kriminalitet
Vi velsigner alle helsearbeidere med helbredende omsorg og rett behandling
Vi velsigner alle som arbeider i utdanningssektoren med visdom og gode holdninger
- så den oppvoksende slekt kan bygge videre på kristne verdier
Vi velsigner alle kulturarbeidere med kreativitet og renhet
Vi velsigner alle mediearbeidere med klar tanke, god innsikt og rettferdighetssans
Vi velsigner alle næringslivsledere med evne til å skape trygge arbeidsplasser og velstand for alle
Vi velsigner hver enkelt arbeider med flid, innsatsvilje og trofasthet i sin gjerning
Vi velsigner alle eldre mennesker med tro, sjelefred og gode kår
Vi velsigner alle foreldre med visdom og overskudd av kjærlighet til å fostre fram en ny generasjon som kan føre kristenarven videre
Vi velsigner alle barn og unge med iver etter å søke Gud og lære ham å kjenne

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Comments